понеділок, 21 серпня 2017 р.

Від здорового учителя до здорового учня (проект)   Л. Лозова, вчитель біології, основ здоров’я,
 вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист                У посібнику подано проект збереження здоров’я вчителя як умови якісного виконання ним професійних обов’язків і створення здоровязбережувального середовища в закладі освіти.
            Для адміністрації та вчителів  освітніх галузей Державного стандарту
    
 Без здоровя і мудрість незавидна,
 і мистецтво бліде, і сила вяне,
і багатство без користі, і слово безсиле
Герофіл (бл. 300 р. до н.е.), давногрецький лікар

            За Конституцією України найвищою цінністю в нашій державі є людина, її життя та здоров’я. Здоров'я є необхідною умовою продуктивної, активної, креативної життєдіяльності людини. Вагомі порушення в цій сфері можуть призвести до змін у професійному, приватному житті, вплинути на його спосіб і навіть поставити під загрозу цілісність особистості. За науковцем І.Мурамовим  «здоров'я – динамічний стан найбільшого фізичного і психоемоційного благополуччя, в основі якого лежить гармонійне співвідношення взаємопов'язаних функцій та структур, що забезпечуються високим енергетичним рівнем організму за найменшу ціну адаптації його до умов життєдіяльності». Під професійним здоров’ям у психолого-педагогічній науці розуміють здатність організму зберігати й активізувати компенсаторні, захисні, регуляторні механізми, що забезпечують працездатність, ефективність і розвиток особистості вчителя в умовах протікання педагогічної діяльності. Оцінюючи здоров'я як одну із найважливіших цінностей людини, ми не можемо  зводитися лише до констатації відсутності хвороб, нездужання, дискомфорту, адже здоров’я – це  стан людини, що дозволяє їй вести необмежене в своїй свободі життя, повноцінно виконувати властиві людині функції, передусім, трудові, вести здоровий спосіб життя, тобто відчувати душевний, фізичний і соціальний комфорт.